FC Eindhoven gaat maatschappelijke stichting oprichten

FC Eindhoven start per direct met het opzetten van een eigen maatschappelijke stichting. De Blauw-Witten waren de afgelopen jaren op kleine schaal actief binnen diverse lokale maatschappelijke initiatieven. De club heeft de ambitie om haar maatschappelijke impact op korte termijn verder aanzienlijk te vergroten.

Algemeen directeur a.i. Justin Goetzee over dit traject: “Juist in de Coronacrisis, juist nu zijn er veel mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken! FC Eindhoven zal haar bestaande maatschappelijke initiatieven verder intensiveren, maar ook goed kijken waar binnen de regio nog meer behoefte is aan ondersteuning. Het voeren van een maatschappelijk verantwoord beleid is een van de speerpunten van het Beleidsplan 2025. Een van de stappen die gezet gaat worden is het uitbreiden van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de club in de stad.”

FC Eindhoven heeft ervoor gekozen om een projectmanager voor een periode van vier maanden aan te stellen. Binnen deze vier maanden heeft FC Eindhoven de ambitie om een aantal nieuwe initiatieven te starten, maar ook om een beleidsplan plan te schrijven met een duurzaam financieringsmodel voor de maatschappelijke projecten.

Op dit moment organiseert en neemt FC Eindhoven deel aan verschillende maatschappelijke activiteiten. De club heeft in dit netwerk van maatschappelijk verantwoorde organisaties een verbindende rol. Talentontwikkeling, re-integratie in de samenleving, educatie en vitaliteit zijn belangrijke aspecten voor FC Eindhoven.