Michiel Pieters officieel terug in RvC FC Eindhoven

Michiel Pieters is sinds 26 oktober j.l. officieel toegetreden tot de Raad van Commissarissen van FC Eindhoven. De afgelopen periode ondersteunde Pieters FC Eindhoven al vanuit een adviseursrol. Tussen 2010 en 2015 was Pieters actief als voorzitter bij de Blauw-Witten.

De RvC van FC Eindhoven bestaat met de terugkeer van Pieters uit acht personen: Juul van Hout (voorzitter), Marc Burgers (secretaris), Ronald Onink, Pieter van der Leegte, Stan van Gansewinkel, Dennis Steines, Rob Meulendijks en Michiel Pieters.

Voorzitter van de RvC Juul van Hout over de terugkeer van Pieters: “Michiel heeft in het verleden natuurlijk een belangrijke rol gehad bij FC Eindhoven en heeft de club toen vooruit kunnen helpen. Wij zijn heel blij met zijn terugkomst en kennis en ervaring. Samen met Michiel en alle andere stakeholders willen we deze club opnieuw naar een hoger niveau brengen!”

Michiel Pieters over zijn terugkeer: “Het beleidsplan 2025 spreekt mij enorm aan en daarin wil ik de club graag verder helpen. Samen met alle stakeholders moeten we een eenheid vormen om te werken aan een succesvolle toekomst voor het gehele FC Eindhoven bolwerk.”

Vanuit de RvC, het bestuur en de medewerkers van FC Eindhoven zal de komende periode gewerkt worden aan verschillende workstreams om het Masterplan 2025 een stap verder te brengen. Deze workstreams zijn gevormd om de club op meerdere activiteitgebieden in een stroomversnelling te brengen.

Michiel Pieters