FC Eindhoven realiseert voor zevende seizoen op rij kleine winst

FC Eindhoven heeft in het seizoen 2019-2020 een positief resultaat van € 17.783 weten te behalen. Dit betekent dat FC Eindhoven erin geslaagd is voor het zevende jaar op rij zwarte cijfers te schrijven. Het coronavirus heeft vanaf maart 2020 zowel financieel- als organisatorisch een enorme impact gehad, maar door de enorme bereidwillige ondersteuning van supporters en sponsoren, de transfer van Branco van de Boomen en crisismaatregelen als de NOW 1.0 is de club er alsnog in geslaagd nipt positief te eindigen.

Netto winst 2019-2020

Op basis van een omzet uit operationele activiteiten van € 3,2 miljoen heeft de club een operationeel resultaat behaald van – € 266.000 euro. Na transfers en aftrek opleidingsvergoedingen is de netto winst voor belasting € 17.783 over het boekjaar 2019-2020, hetgeen is toegevoegd aan het eigen vermogen. Ter vergelijking, over het boekjaar 2018-2019 was de omzet uit operationele activiteiten € 3,0 miljoen en het resultaat voor belastingen € 9.224.

Vooruitblik seizoen 2020-2021

Voor het seizoen 2020-2021 heeft de Stichting FC Eindhoven de omzetverwachting aangepast naar € 3,0 miljoen en verwacht men wederom een verlies op de operationele activiteiten. De begroting voor het komend seizoen is inmiddels vastgesteld door directie en RvC, hierbij komt naar voren dat de stichting over voldoende liquide middelen beschikt om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Door de onzekere periode doet de club geen verdere mededelingen over het te verwachten resultaat voor belastingen. Directie en RvC gaan zich maximaal inspannen om ook dit jaar lichte positieve cijfers te kunnen realiseren maar door onduidelijkheid over de ontwikkeling van COVID-19 en eventueel benodigde extra maatregelen binnen de sector betaald voetbal is het enorm lastig juiste prognoses over het uiteindelijke resultaat 2020-2021 af te geven. Mede op basis van de recordtransfer van Kaj de Rooij naar NAC, alsmede de crisismaatregelen vanuit de overheid, kan hierbij gesteld worden dat de continuïteit van de stichting niet ter discussie staat.

Beleidsplan 2025

“Het is evident dat de COVID-19 crisis een zware wissel trekt op de bedrijfsvoering van de sector betaald voetbal”, aldus directeur Günther Peeters. “Mijn voorganger Justin Goetzee heeft een enorme berg werk verricht om de club door de eerste fase van de coronacrisis te managen. Met ondersteuning van al onze stakeholders is hij daar magnifiek in geslaagd. Het is nu aan mij, de medewerkers en de RvC om ook de volgende fase van Corona te managen en we hopen daarbij natuurlijk weer op breed draagvlak en ondersteuning van al onze stakeholders. Hopelijk kunnen we deze vervelende periode snel afsluiten zodat we weer zo snel als mogelijk kunnen gaan bouwen aan het beleidsplan 2025.”